Piha- ja maisemasuunnittelu

Ammattitaitoinen suunnittelu on avain onnistuneeseen lopputulokseen. Suunnittelun lähtökohtia ovat talon arkkitehtuuri, ympäröivä luonto, pihan maastonmuodot ja käyttötarkoitus, asiakkaan toiveet ja mieltymykset sekä budjetti. Pihasuunnittelun avulla pihasta saadaan esteettisesti kaunis ja niin arjessa kuin juhlassakin toimiva. 

Yritys tekee pääsääntöisesti kahdentasoisia suunnitelmia, luonnos- ja rakennussuunnitelmia. Kevyempi luonnossuunnitelma sopii omatoimirakentajalle, joka haluaa tehdä tarkat materiaali- ja kasvivalinnat itse. Tarkka rakennussuunnitelma sopii rakennuttajalle, joka teettää pihan ulkopuolisella urakoitsijalla osittain tai kokonaan. Suunnitelma-asiakirjat käyvät pihaurakan kilpailutukseen.

Pihasuunnitelma tehdään MaaRYL2010:n pohjautuvan sisältömääritelmän mukaan. Näin varmistetaan, että suunnitelmassa on riittävät tiedot rakentamisen onnistumiseksi ja suunnitelma täyttää suunnittelulle laissa määritellyn tason. (Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 1 mom:).

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 1Jaa